ما سعی می کنیم که علاوه بر مسائل فنی و مکانیکی که مربوطه به ساخت و به کار گیری مصالح ساختمانی مختلف است، به این نکته هم بپردازیم که هزینه های به کار رفته برای آن که بتوانیم در ساختمان و یا دیگر سازه های خود از یک محصول ساختمانی بهره مند شوید، چقدر است. به این ترتیب می توان به مقاله “عوامل موثر بر تغییر قیمت سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی” مراجعه نمود.

چرا که در این نوشته ما به بررسی هزینه هایی که لازم است صرف به کار بستن سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی گردد پرداختیم و آن را با هزینه ای که برای دیگر مصالح ساختمانی لازم است پرداخت شود، مقایسه نمودیم. و در نتیجه دیدیم که استفاده از سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی به صرفه است. اما در چند مقاله قبلی راجع به الزامات بتن ریزی در قالب های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی سخن گفتیم.

تنظیم ارتفاع سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی

بنا بر آنچه بیان شد مواردی را باید مورد ملاحظه قرار داد تا آنکه بتوانیم به یک محصول سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی ایده آل دست پیدا کنیم. در ادامه همان مبحث لازم است ذکر شود که اگر بتن خیلی شل و آبکی باشد نباید آن را در قالب های مربوطه بریزیم. بلکه برای دسترسی به سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی مرغوب باید زمانی اقدام به بتن ریزی کنیم که بتن همچنان خود را نسبتا گرفته باشد و تا حدودی سفت شده باشد ولی نه بیش از حد که قابلیت به کار گیری برای سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی نداشته باشد.

بتن ریزی انجام شده باید تا حدود دو اینج پایین تر از سطح نهایی باشد که می خواهیم سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را تا آن ارتفاع قرار دهیم. و سطح آماده آن است که قطعات پیش ساخته سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را بر روی آن نصب نماییم. برای آن کار باید قدری صبر کنیم که بتن سفت تر شود به طوری که این قابلیت را داشته باشد که بر روی آن راه برویم. در این لحظه زمان آن فرا رسیده است که قطعات سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را نصب نماییم.

برای شروع عملیات سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی ابتدا از یک گوشه سطح مد نظر شروع کرده و پنج الی شش سنگ را طبق طرح کلی در جای خود قرار دهید. سیمان به اندازه کافی مخلوط کنید تا اینکه بتوانید این سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را بر روی سطح بچسبانید. سپس همه قطعات و پنل های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را بشویید تا اطمینان حاصل کنید که گرد و غبار و کثیفی هایی که در حین کار ممکن است بر روی آنها قرار گرفته از بین برود.

سیمان را برای بهبود وضعیت سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی باید با ریزدانه های سازنده بتن مخلوط کرده تا بتوانید به یک سازگارینسبتا محکمی در سازه سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی دست پیدا کنید. نسبت ریزدانه ها به سیمان را بهتر است حدود دو به یک در نظر بگیرید.

البته بهتر است برای آن که دقت کار بالاتر برود با متخصصان ما در هنزا نیز مشورت انجام دهید. تا نمونه های به مانند نمونه های صفحه سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی هنزا را داشته باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *