همانطور که می دانید تیرها و ستون ها در اثر زلزله بارهای مختلفی را متحمل می شوند که یکی از انواع این بارها، بارهای برشی است که اگر آن سازه مقاومت برشی کافی را نداشته باشد از هم گسسته شده و می تواند موجب تخریب ساختمان گردد. به همین دلیل گفتیم که از خاموت های افقی و عمودی در ساخت و ساز این بخش استفاده می شود. اما همانطور که در نوشته “افزایش مقاومت برشی با بتن الیافی” دیدیم، به تدریج بتن الیافی می رود که جای خاموت ها را بگیرد.

دلیل این امر را می توان در ویژگی های بتن الیافی جستجو کرد؛

دلیل اول: به دلیل آنکه در خاموت ها از میلگرد در اطراف بتن استفاده می شود و فاصله این میلگردها از یکدیگر نسبت به فاصله الیاف موجود در بتن الیافی دورتر است، می توان گفت که این توزیع یکنواخت الیاف در ترکیب بتنی الیافی باعث قدرتمند شدن آن نسبت به خاموت ها شده است.

مقایسه بتن الیافی با خاموت ها

دلیل دوم: اگر خاموتی دچار ترک خوردگی شود، مقاومت کششی آن کاهش می یابد. اما در مورد بتن الیافی همانطور که قبلا دیدیم، به دلیل آنکه الیاف در اطراف ترک ها حضور دارند و موجب می شوند نیروهای وارده از طریق ترک از طریق این الیاف در حجم بتن پخش شوند، ترک ها باعث کاهش مقاومت کششی بتن الیافی نمی شوند.

دلیل سوم: آخرین مطلبی که در اینجا به سود بتن الیافی در مقایسه با خاموت ها می توان نقل کرد این است که اگر خاموتی دچار اصطکاک با مصالح دیگر شود، این امر باعث می شود که مقاومت برشی آن کم شود. اما در مورد بتن الیافی اینگونه نیست. و حتی جریان بر عکس است، یعنی الیاف موجود به دلیل اصطکاک دچار وضعیتی از لحاظ فیزیکی می شوند که منجر به افزایش مقاومت برشی این بتن می گردد.

برای مقایسه خاموت ها و بتن الیافی می توانید اطلاعات بیشتر را از متخصصان ما در هنزا پرسش کنید و یا از طریق مراجعه به صفحه جی اف آر سی GFRC هنزا با نمونه ای عالی از این محصول آشنا شوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *