خیابان های عالی

اخذ نمایندگی فروش محصولات هنزا در سراسر کشور

به هنگام رانندگی با خودروی شخصی، یا در اتوبوس یا در هر نوع وسیله نقلیه دیگر، با عابرین پیاده تماس ندارید. از طریق یپاده روی است که با افراد دیگر برخورد چهره به  چهره داشته و حضور آنها را تجربه می کنید و می توانید رابطه  صمیمانه ای با محیط شهری، فروشگاه ها ، خانه ها، محیط زیست  و افراد جامعه داشته باشید. تعاملات اجتماعی و لذات جمعی در زندگی روزمره می توانند توسط پیاده روی و به راحتی حاصل گردند. بخشی از این لذت را با محصولات هنزا بر روی سنگفرش های خیابان های شهر تجربه کنید.

آلن بی . جیکوبز