در نوشته “کنترل ترک ها توسط الیاف در بتن الیافی” که از نظر گذراندیم نحوه مواجهه الیاف با ترک های ایجاد شده در سطح بتن الیافی را مورد بررسی قرار دادیم. و همانطور که دیدید هنگامی که ترکی در حجم بتن الیافی واقع شود، نوعی همبستگی و اتحاد بین الیاف موجود در این بتن به وجود می آید که می توانند با ماتریسی که در اطراف آن شکاف یا درز شکل می دهند از گسترش پهنای آن و عمیق تر شدن آن پیشگیری کنند.

که به همین دلیل است که می بینیم در بتن الیافی وقتی ترکی ایجاد می شود مقاومت های مکانیکی آن کاهش پیدا نمی کند. اما تحقیقات آزمایشگاهی نشان داده که الیاف قلاب دار بر روی مقاومت انعطاف پذیری این نوع بتن نیز اثر بخش هستند. در این راستا تخقیقاتی در دوره های زمانی مختلف صورت گرفته است و دیده اند که پس از یک ماه، یک ماه، و سه ماه وجود الیاف قلاب دار باعث افزایش مقاومت متوسط انعطاف پذیری بتن الیافی شده اند.

درصد بهینه وجود الیاف در بتن الیافی

البته درصد الیاف موجود در این سازه نیز در مقدار متوسط مقاومت انعطاف پذیری اندازه گیری شده بتن الیافی موثر است. هر چه مقدار الیاف تا یک و نیم درصد افزایش پیدا می کند، به همان نسبت، مقاومت انعطافی بتن الیافی نیز افزایش پیدا می کند. ولی جالب توجه است که وقتی این درصد از یک و نیم بیشتر شده و مثلا به دو درصد می رسد، مقاومت انعطافی بتن الیافی نیز کاهش پیدا می کند. بنابراین مقدار الیافی که به حجم بتن اضافه می شود، باید دارای یک اندازه بهینه باشد.

وقتی که میزان الیاف قلاب دار موجود در بتن الیافی به یک و نیم درصد می رسد نتایج آزمایشات، افزایش شصت و هفت درصدی مقاومت انعطافی این محصول را نشان می دهد. که سعی می کنیم در نوشته های بعدی مقایسه ای میان این درصد و درصد افزایشی که الیاف مستقیم ایجاد می کنند، خواهیم داشت. که شما می تواند در صورت نیاز پیش از آن با کارشناسان هنزا تماس بگیرید. همچنین برای مشاهده یک نمونه از این محصول صفحه جی اف آر سی GFRC هنزا را در اختیار خواهید داشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *