در نوشته “بررسی همه جانبه نگر درپوش بتنی” گفتیم که برای آنکه درپوش بتنی و یا به بیان بهتر برای آن که هر مصالح ساختمانی را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط قوت و ضعف آن را به دست آورید بهتر است که صرفا از سک زاویه به آن نظر نکنید و سعی کنید که جوانب و زوایای مختلف را در نظر داشته باشید. به این ترتیب می توانید مطمئن باشید که اگر آن درپوش بتنی را برای کار خود در نظر بگیرید با جنبه های مختلف آن از پیش آشنا هستید و دچار غافل گیری نخواهید شد.

به عنوان مثال در درپوش بتنی گفتیم که هم باید جنس و بافت و مواد اولیه لحاظ شود، هم بحث طراحی و زیبایی سطحی و هم اینکه شکل و کارآیی شکل آن با دقت مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه در یکی از نوشته های پیشین راجع به این محصول گفته شد که یکی از مزیت هایی که سبب می شود طراحان یا مهندسان استفاده از نوع دایروی این محصول را به نوع مستطیلی یا مربعی آن ترجیح دهند عدم امکان افتادن نوع دایروی به درون چاه یا محفظه ای است که توسط آن درپوش بتنی پوشش داده شده است.

جابجایی راحت درپوش بتنی دایروی

اما در نوع مستطیلی یا مربعی به دلیل اقتضائات شکب هندسی این امکان وجود دارد. در اینجا به یکی دیگر از مزیت های شکل دایروی درپوش بتنی خواهیم پرداخت. که در واقع از این قرار است؛ درپوش بتنی دایروی هنگامی که بخواهیم درپوش را به هر دلیلی برداشته و از محل خود حرکت دهیم بسیار بهتر و آسانتر نسبت به درپوش بتنی مستطیلی یا مربعی حرکت خواهد کرد.

چرا که شکل دایره ای آن سبب می گردد که به راحتی بر روی زمین غلت بخورد و حرکت کند، در حالیکه مربع یا مستطیل نمی توانند غلت بخورند و حرکت دادن آن ها سخت است. می توانید به صفحه درپوش بتنی هنزا رفته و نمونه های گفته شده را در آنجا ببینید و دیگر مزیت های این محصول را در اشکال مختلف در تماس با متخصصان هنزا بشنوید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *