ابتدا بهتر است که مروری بر مقاله “آبکشی در پیاده روی سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی چگونه است؟” داشته باشیم که به بیان یکی از مزایای استفاده از سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی در پیاده روها می پرداخت و آن اینکه با وجود این محصول دیگر نباید نگرانی بابت جمع شدن آب باران و غیره داشته باشیم. چرا که از لای درزها و شکاف های میان پنل های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی مسیرهایی برای آبکشی تعبیه شده است که آب های سطحی را به راحتی و سرعت تخلیه می کند.

اما در این نوشته به کارکردی دیگر برای سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی خواهیم پرداخت. که می تواند در کناره های مسیر دوچرخه سواری برای مشخص کردن این مسیر به کار رود. پنل های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی می توانند به کار گرفته شوند در ابتدا و انتهای یک مسیر دوچرخه سواری که هم سطح است و ارتفاع آن نسبت به سطوح اطراف جدا نشده است . این سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی نشانه ای برای تعیین مسیر باشد.

تعیین محدوده مسیر دوچرخه سواری با سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی

همچنین از سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی به عنوان یک نوار مشخصه مرکزی استفاده می شود که طول مسیر مشترک را طی می کند تا یک مرز مصنوعی برای افرادی که کم بینا هستند مشخص کنند تا به این ترتیب بتوانند با دقت بیشتری مسیر دوچرخه سواری را تشخیص دهند. اما برای آنکه سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی بتواند هم مسیر دوچرخه سواری و هم مسیر پیاده رو را به خوبی مشخص کند باید از دو نکته راهنمایی استفاده کند؛

  1. برای مشخص کردن مسیر پیاده رو پنل های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی به صورت عرضی چیده شوند.
  2. برای مشخص کردن مسیر دوچرخه سواری پنل های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی به صورت طولی چیده شوند.

در واقع با استفاده از سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی که در اطراف مسیر قرار می گیرد، به پیاده روها هشدار داده می شود که ناغافل وارد مسیر دوچرخه سواری نشوند چرا که ممکن است باعث برخورد و آسیب به هر دو طرف گردد. به خصوص پنل های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی که با رنگ های واضح تر و طرحی که جلب توجه کند می تواند برای اشخاصی که از لحاظ بینایی دچار مشکل هستند بیشتر کمک کننده باشد.

چرا که قطعات سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی که اطراف مسیر را پوشش داده اند می تواند برای آن افراد به طور تقریبی مشخص نماید که محدوده مسیر دوچرخه سواری کجاست. البته بافت قطعات به کار گرفته شده سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی نیز می تواند به گونه ای باشد که افرادی که بر روی آن راه می روند از طریق حس لامسه متوجه مسیر شوند و بتوانند تشخیص دهند که حد و مرزی را مشخص می کند.

بنابراین سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی هم یک نشانه فیزیکی و هم یک نشانه بصری در موقعیت محدودیت مرکزی برای دوچرخه سواران و همچنین هشداری در زیر پای افراد پیاده فراهم می آورد. برای بررسی بیشتر این کارکرد می توانید با کارشناسان و متخصصان ما در هنزا در تماس باشید چنانچه قادر خواهید بود به صفحه سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی هنزا نیز مراجعه نمایید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *