اصطلاحات مربوط به بتن الیافی مسلح شده با الیاف مصنوعی

دنیر: عبارت است از وزن 9000متر از یک تار الیاف بر حسب گرم که به آن یک دنیر می گویند.Denier

قطر معادل: عبارتست از دایره ای با مساحتی معادل سطح مقطع یک تار الیاف.equivalent Diameter

برای بتن های مسلح به وسیله ی الیاف مصنوعی ، قطر معادل الیاف ( d ) از رابطه زیر محاسبه می گردد:

که در آن f، Dو SG به صورت زیر تعریف می گردد:

F: ضریب ثابتی است که برای زمانی که قطر معادل الیاف را بر حسب میلی متر در نظر بگیریم این مقدار برابر 0.012 می باشد و برای زمانی که قطر معادمل الیاف را بر حسب اینچ در نظر بگیریم این مقدار برابر است با 0.0005 می باشد.

D: بیانگر عبارت  Denier است که مقدار آن برابر است با وزن 9000متر از یک تار الیاف بر حسب گرم

SG: چگالی نسبی الیاف

SNFRC: این عبارت به معنای بتن الیافی مسلح شده به وسیله الیاف مصنوعی می باشد .

Synthetic fiber reinforced concerte

سختی:عبارت است از دارا بودن مقاومت کششی زیاد و بالا tenacity

اصطلاحات مربوط به بتن الیافی مسلح شده با الیاف طبیعی

NFRC: این عبارت به معنای بتن الیافی مسلح شده به وسیله الیاف طبیعی می باشد.

Natural fiber reinforced concerte

PNF: این عبارت به معنای الیاف طبیعی فرآوری شده می باشد.

Processed natural fibers

PNFRC: این عبارت به معنای بتن الیافی مسلح شده با الیاف طبیعی فرآوری شده می باشد.

Processed natural fibers reinforced concerte

UNF: این عبارت به معنای الیاف طبیعی قبل از فرآوری شدن می باشد.

Unprocessed natural fibers

GFRC: بتن مسلح به الیاف شیشه می باشد که از الیاف مصنوعی شیشه  در آن استفاده می گردد.

Glass fiber reinforced concerte

 

کلیدواژه : henza-gfrc IRAN-هنزا-جی آر سی-جی اف آر سی- بتن الیافی grc-بتن مسلح شده باالیاف شیشه- مصنوعی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *