در واقع در راستای مقاله "چگونه جی اف آر سی / جی آر سی را بشناسیم؟" که به نحوه آشنایی بیشتر با جی اف آر سی / جی آر سی اختصاص یافته بود، در این نوشته قصد داریم مقایسه ای میان این محصول با نماهای قدیمی تر داشته باشیم. چرا که یکی از بهترین راه های شناخت محصولات و به خصوص...