انتخاب برگه

FLAGSTONE

بتن اکسپوز چیست و چه کاربردی دارد؟

بتن اکسپوز چیست و چه کاربردی دارد؟

امروزه افراد زیادی به دلیل صرفه جویی در هزینه نمای ساختمان و داشتن نمای محکم، از بتن های اکسپوز استفاده می کنند. بتن اکسپوز(بتن نما) به عنوان سطح نهایی نما در ساختمان ها به کار می رود و هیچ نوع پوشش دیگری روی آن قرار نمی گیرد، همچنین مصالح دیگری نیز روی آن اجرا نمی...

مکان های جاذب شهری

مکان های جاذب شهری

اگر ما به دنبال ایجاد مکان هایی جاذب ، با کیفیت و پایدار هستیم که در آنها به کار و زندگی پرداخته و به آرامش برسیم، طراحی شهری مطلوب امری ضروری است. طراحی شهری عاملی مهم  و بنیادین در تحقق (نوزایی شهری) می باشد. ما مجبور به تحمل کالبد و پهنه های شهری نامناسب، ملال آور...