در راستای تکمیل زیباسازی ایستگاه های متروی تهران ،معاونت عمرانی سازمان نوسازی شهرداری تهران تولید و اجرای سنگفرش بتنی / پله بتنی / گلدان بتنی ایستگاه متروی بریانک واقع در بزرگراه نواب را به مجموعه هنزا (تولید کننده قطعات بتنی) واگذار کرد. به همین منظور مجموعه هنزا...