انتخاب برگه

نمایشگاه شهر آفتاب تهران

مشخصات کلی پروژه

مساحت عرصه پروژه 9500 متر مربع است و زیر بنای کل آن بالغ بر 72000 متر مربع می باشد.زیر بنای تجاری ساختمان 48000 متر مربع مشتمل بر 250 واحد تجاری جمعا به مساحت 24000 متر مربع است.

موقعیت خاص پروژه

سهولت دسترسی برای زائران و مجاوران

چهاربربودن

همجواری با پروژه های موفق منطقه گردشگری سپاد

وجود بوستان و فضای سبز در ضلع شرقی پروژه

مجاورت با پارکینگ عمومی روباز با ظرفیت بیش از 500 جای پارک

باشگاه بانک مرکزی تهران

آزاد راه تهران شمال

ساختمان مرکزی شرکت توسعه آب و نیروی تهران

مجتمع های مسکونی شستا نیاوران

4 + 2 =