انتخاب برگه

نمایشگاه شهر آفتاب تهران

مشخصات کلی پروژه

مساحت عرصه پروژه ۹۵۰۰ متر مربع است و زیر بنای کل آن بالغ بر ۷۲۰۰۰ متر مربع می باشد.زیر بنای تجاری ساختمان ۴۸۰۰۰ متر مربع مشتمل بر ۲۵۰ واحد تجاری جمعا به مساحت ۲۴۰۰۰ متر مربع است.

موقعیت خاص پروژه

سهولت دسترسی برای زائران و مجاوران

چهاربربودن

همجواری با پروژه های موفق منطقه گردشگری سپاد

وجود بوستان و فضای سبز در ضلع شرقی پروژه

مجاورت با پارکینگ عمومی روباز با ظرفیت بیش از ۵۰۰ جای پارک

باشگاه بانک مرکزی تهران

آزاد راه تهران شمال

ساختمان مرکزی شرکت توسعه آب و نیروی تهران

مجتمع های مسکونی شستا نیاوران

آزادراه تهران شمال

شمیم پلیمر

کارخانه الکتروپیک

کارخانه بام تک

مترو -میدانگاه بریانک

میدانگاه یافت آباد

۵ + ۷ =