Select Page

قرارداد تهیه سنگفرش هنزا با شهرداری بابل

اخذ نمایندگی فروش محصولات هنزا در سراسر کشور

شرکت گام آبی (هنزا) با عقد قراردادی با شهرداری بابل در آبان ماه سال ۹۵ نسبت به تولید و تهیه سنگفرش های پلیمری هنزا جهت پیاده راه های شهرستان بابل اقدام نمود.
شهرداری بابل با انتخاب سنگ فرش های بادبر ۴۰۴۰ رگه دار و بادبر شطرنجی و انجام تست های مختلف برروی این محصول نسبت به مفروش نمودن پیاده راههای این شهر زیبا اقدام نموده است.