واگذاری تولید قطعات GRC پروژه زیرگذر شهر آفتاب به “هنزا جی آرسی “

اخذ نمایندگی فروش محصولات هنزا در سراسر کشور

واگذاری تولید قطعات GRC  پروژه زیرگذر شهر آفتاب به “هنزا جی آرسی “

پس از بررسی های گوناگون فنی بر  روی محصولات جی اف آرسی شرکت  گام آبی تولید کننده صفحات “هنزا جی آرسی” این شرکت طی قراردادی تولید قطعات GFRC  زیر گذر مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب وابسته به شهرداری تهران را برعهده گرفت.

تولید ۴۰۰۰ متر مربع قطعات GFRC  با طرح “KitKat” با ابعاد m 1*2  توسط “HENZA GRC”  از بهمن ماه ۱۳۹۵  شروع گردید.

کارفرمای این پروژه به نمایندگی از شهرداری تهران، شرکت آهاب می باشد.