هنزا به عنوان اولین  تولید کننده جی آر سی در ایران موفق به اخذ گواهی نامه فنی انطباق محصول GFRC  (جی آر سی ) با استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۸۱۷ENSO با موضوع آزمون فراورده های بتنی پیش ساخته و در طبقه بندی عملکرد بتن تقویت شده با الیاف شیشه ای ( GFRC /جی اف آر سی )گردید.

پاس نمودن پارامتر های فنی از جمله مقاومت کششی ، خمشی ، برشی ، مقاومت فشاری، جذب آب ، چگالی خشک و ضربه تیز بر روی قطعات جی اف آر سی ( جی آر سی ) که در کارخانه شرکت گام آبی (هنزا) طراحی و تولید گردیده بود مسبب اخذ این استاندارد ملی در ایران گردید.