عملیات نصب سنگفرش های بادبر هنزا از ۲۸ اردیبهشت ۹۵ در مسیر جاده تندرستی مجموعه ورزشی انقلاب تهران آغاز گردید. این مسیر با تلفیق سه رنگ متفاوت از سنگفرش های بادبر۴۰*۲۰ هنزا جذابیت بصری متفاوتی را علاوه بر ایجاد سطحی همسان و فارق از پستی بلندی های موجود در وضعیت فعلی مسیر آسفالت جاده تندرستی ایجاد می نماید.