تصاویری از بازدید کارشناسان عالی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی از خطوط تولید جی اف آر سی و بتن اکسپوز پیش ساخته هنزا جهت صدور گواهینامه فنی