اجرای نمای مجتمع تجاری SMP الهیه

اخذ نمایندگی فروش محصولات هنزا در سراسر کشور

SMPمجتمع تجاریSMP الهیه، با استفاده از پنل های پیش ساخته بتن اکسپوز هنزا در حال تکمیل نمای مجتمع تجاری میباشد.

استفاده از قالبهای مدولار کلاس A هنزا توسط طراحان هنزا و این مجتمع تجاری ،  اجرای نمای بتن اکسپوز را کاملا مطابق با ابعاد و اندازه های پروژه قرارداده است.

نمای این پروژه تا اواخر خردادماه به اتمام می رسد.