افتتاح باشگاه تیاریکس G Max در تهران با دکوراسیون محصولات هنزا 

اخذ نمایندگی فروش محصولات هنزا در سراسر کشور

باشگاه تیاریکس مجموعه ورزشی G max  با انتخاب محصول بتن اکسپوز پیش ساخته هنزا جهت دکوراسیون داخلی خود افتتاح گردید. ابعاد پنل های استفاده شده در این مجموعه ۱۰۰*۶۰ و از کلاس A محصولات هنزا می باشد.