Select Page

تاریخچه استفاده از بتن اکسپوز

اخذ نمایندگی فروش محصولات هنزا در سراسر کشور

استفاده از بتن مسلح یا بتن اکسپوز به عنوان ماده منحصر به فرد ساختمانی در مقیاس وسیع و در ساختمان های چند طبقه، برای نخستین بار در امریکا به نام ارنست لسلی  رنسام و در اروپا بنام سرمایه دار فرانسوی، فرانسوا هنبیک ، ثبت شده است.

هنبیک نخستین کسی بود که در سال ۱۸۹۲ یک سازه اسکلتی تماما بتنی – از پی تا سقف را بنا کرد. وی در این کار مشکل اتصالات سنگ را پشت سرگذاشت و نظام تیر و صفحه بتنی را ارائه داد . یک فرم ساختمانی که در حال حاضر در فرایند استفاده از بتن مسلح به صورت یک معیار درآمده است. صفحات بتنی علاوه بر کارکردی که به عنوان کف دارند، کار نیروهای باربر را هم به عهده می گیرند، در سال ۱۸۹۴ وی نخستین پل از بتن مسلح را در ویگن سوئیس بنا کرد و در ۱۸۹۵  نخستین سیلوی گندم بتنی را در روییکس فرانسه ساخت. او در سال ۱۹۰۴  خانه خود را در بورگ – لارن در خارج پاریس بنا کرد که یک دستاورد مهم در استفاده از همه امکانات بتن مسلح (بتن اکسپوز)در معماری بود. در این بنا یک برج هشت ضلعی برروی دو تکیه گاه که هر کدام چهارمتر بیرون زده اند، نشسته است، در حالی که تکیه گاههای بعدی بار یک راه پله مدور را که به سوی باغچه پشت بام حرکت می کند، تحمل می کنند. هنبیک کوشید تا تمام امکانات بتن مسلح را در طراحی  ساختمان یک بنا به کارگیرد و نتیجه آن حاکی از ذوق فنی بسیار بالای او بود، اما از طرف دیگر بیان معماری وی در این بنا پیوند مستحکمی با قرن نوزده داشت.

بتن اکسپوز هنزا گامی نو در ارائه نمای مدرن و در ادامه تلاش معماران تاریخ ساز گذشته برداشته است.

  • تهیه شده در واحد R&D هنزا