تنوع الیافی که می توان از آن ها در ساخت بتن الیافی استفاده کرد، محققان این عرصه را بر آن داشته است که به فکر استفاده از محصولاتی در راستای هرچه قوی تر کردن و پر بازده تر کردن بتن الیافی کنند. به همین جهت تست های متعدی بر روی اسن محصول با استفاده از الیافی از جنس های مختلف و متنوع به اجرا در آمده است که هز یک از آن ها می توانند کمک بزرگی به تحقیقات بر روی بتن الیافی باشند. همانطور که در نوشته “فیبرهای مصنوعی در ساخت بتن الیافی” بیان کردیم که الیاف مصنوعی نیز در این وادی وارد شده اند.

اما استفاده از بتن الیافی چه نتایجی در بر دارد؟ در نوشته های قبلی به یکی از این پیامدهای مثبت اشاره کردیم و دیدیم که استفاده از الیاف تا بیش از یک و نیم درصد مانع از این می شود که در بتن حباب هایی ایجاد شوند که می توانند به ساختار بتن الیافی آسیب وارد کنند. مطلب دیگری که از نتایج مثبت استفاده از بتن الیافی نسبت به بتن معمولی است این است که استفاده از الیاف تاثیر بسزایی در کم تر کردن اثر ترک ها می گذارد که همواره یکی از مشکلات استفاده از بتن بوده اند.

تورق پذیری بتن الیافی

در واقع استفاده از الیاف هم باعث می شود که ترک های ایجاد شده در حجم بتن الیافی به یکدیگر نزدیک تر شوند و هم اینکه باعث می شود که عرض این ترک ها کمتر شود. درواقع الیاف مانند پلی عمل می کنند که نیروهای وارد شده بر ترک ها را به یکدیگر منتقل کرده و به این ترتیب می توانند آن ها را در دل بتن الیافی خنثی کنند بدون آن که به گسترش و یا تعمیق ترک ها منجر شود.

پس چنان چه گفته شده است و تست های انجام شده بر روی بتن الیافی نشان می دهد، وجود الیاف سبب می شود که با وجودی که ترک هایی به صورت ریز و کوچک در سطح محصول ایجاد می شود، اما همچنان قدرت حمل بار آن کاسته نمی شود. و به این ترتیب می توان انتظار داشت که بتن الیافی بتواند بارهای زیادی را تحمل کند حتی وقتی که دارای ترک هایی شده است. که این تر ها معمولا هنگام زهکشی بتن الیافی رخ می دهد. یعنی زمانی که پس از مرحله اختلاط، بتن در حال از دست دادن رطوبت و خشک شدن است.

نکته بعدی این است که وجود الیاف باعث می شود که بتوان از بتن الیافی به عنوان محصولی که خاصیت تورق دارد استفاده کرد. به این معنا که می توانید آن را در قطهای نازک و همچنین در شکل های خمیده تولید کرده و بسازید بدون آن که به راحتی دچار شکست شوند و یا با نیروهایی که ممکن است به آن وارد شود، فرو بریزند. این قابلیت دنیای جدیدی را به روی طراحی با بتن الیافی گشوده است و به همین دلیل است که طراحی هایی که با متریال های دیگر قابل انجام نیست را می توان با بتن الیافی به سرانجام رساند.

با توجه به آنچه گفته شد معلوم می گردد که برای افزایش بهره وری از این محصول باید با کارشناسان و متخصصان ما در هنزا تماس بگیرید. البته صفحه جی اف آر سی GFRC هنزا نیز می تواند کمکی برای شما در راستای آشنایی با بتن الیافی باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *