در نوشته "بتن اکسپوز چگونه به عایق سازی ساختمان کمک می کند؟" ذکر شد که اگر این محصول را به صورت یکپارچه به کار بگیریم، همزمان می تواند هم حامل بار باشد و هم آنکه دارای خصوصیت عایق سازی حرارتی برای ساختمان باشد. اما برای همه ساختمان ها وضع به یک منوال نیست و استفاده از...