وقتی که قرار است به این سوال پاسخ دهیم که "مبلمان بتنی چه امکاناتی در اختیار ما قرار می دهد؟" باید تمام ظرفیت های این سازه را مد نظر داشته باشیم. و با داشتن این ملاحظه پاسخی که به آن می رسیم این است که تقریبا اغلب وسایل و تجهیزاتی که مرتبط با دکوراسیون یک منزل است را...