همانطور که در مقاله "مقایسه نمای جی اف آر سی / جی آر سی با نماهای قدیمی" دیدیم، مزیت هایی که جی اف آر سی / جی آر سی نسبت به متریال های قدیمی تری که برای ساخت نما به کار می رفتند، دارد سبب شده است که امروزه طراحان و معماران، بیشتر به سمت استفاده از جی اف آر سی / جی آر...