ابتدا مروری اجمالی به این مطلب داشته باشیم که بتن، به جهت بهره مندی از خصوصیات برجسته ای که دارد، کاربردهای گسترده ای هم دارد. از جمله این کاربردها که تا کنون با آن آشنا شده ایم، مبلمان بتنی می باشد. البته دقت به این نکته لازم است که مبلمان بتنی خود دارای گستره وسیعی...