انتخاب برگه

روز: اکتبر 18, 2020

ادامه روند ساخت بتن اکسپوز

ادامه روند ساخت بتن اکسپوز

در سلسله مقالاتی که در رابطه با بتن اکسپوز داریم، این نکته را مد نظر داشتیم که اگر کسی بخواهد خودش برای بخشی از محیط زندگیش از بتن اکسپوز استفاده کند و خودش بخواهد کار ساخت آن را انجام دهد لازم است چه فرآیندی را طی کند. در همین راستا گفته شد که می توانید با ساخت یک...

چرا سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را انتخاب کنیم؟

چرا سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را انتخاب کنیم؟

پس از آنکه در نوشته قبلی به مراحل راه اندازی یک پروژه سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی پرداختیم و بیان کردیم که به چه شکل می توان آن را به انجام رساند و به خصوص در نوشته "اتمام کار سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی چگونه است؟" نسبت به اقداماتی که پس از پایان مراحل اجرایی لازم است...