انتخاب برگه

روز: اکتبر 5, 2020

سه مورد از ویژگی های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی

سه مورد از ویژگی های سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی

به طور مقدماتی سعی کردیم که در نوشته "مصالح سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی چه مشخصاتی دارد؟" شما را با این موضوع آشنا سازیم که چگونه می توان سنگفرش بتنی / سنگ فرش بتنی را در نظر گرفت و بررسی کرد به گونه ای که مهم ترین مشخصات آن را در نظر گرفت و همواره بتوان راهی پیدا کرد...

استفاده از مبلمان بتنی به عنوان زباله دان

استفاده از مبلمان بتنی به عنوان زباله دان

پس از آنکه در نوشته "مبلمان بتنی چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟" به این مطلب پرداختیم که مبلمان بتنی برای دست یافتن به استانداردهای جهانی لازم است برخی ویژگی ها و خصوصیات را در خود داشته باشد، در اینجا می خواهیم به مسئله دیگری بپردازیم. این موضوع را در قالب این مطلب می...