باید بتوانید در زمینه مصالح ساختمانی قبل از آنکه مشکلات عدیده ای در صورت سوء انتخاب برایتان پییش بیاید اطلاعات خود را تا حد قابل قبولی افزایش دهید. از جمله در مورد مصالحی مانند جی اف آر سی / جی آر سی  که جز محصولتی هستند که به تازگی وارد عرصه ساخت و ساز شدند، این جمع...