انتخاب برگه

پله بتنی

پله تخت تسمه

 

عنوانمشخصهواحد
ابعاد120*35سانتی متر
ضخامت5سانتی متر
مسلحنیست
وزن صندلی65کیلوگرم
مالون- سنگ دکوراتیو

نمونه کار انجام شده