انتخاب برگه

پله بتنی

پله تخت تسمه

 

عنوان مشخصه واحد
ابعاد 120*35 سانتی متر
ضخامت 5 سانتی متر
مسلح نیست
وزن صندلی 65 کیلوگرم
مالون- سنگ دکوراتیو

نمونه کار انجام شده