انتخاب برگه

پله بتنی

  پله تخت

پله تخت تسمه

 

عنوان مشخصه واحد
ابعاد 120*35 سانتی متر
ضخامت 5 سانتی متر
مسلح نیست
وزن صندلی 65 کیلوگرم
مالون- سنگ دکوراتیو
آنتیک ۶ تکه- سنگ دکوراتیو

زیر پله

 

عنوان مشخصه واحد
ابعاد 120*15 سانتی متر
ضخامت 3 سانتی متر
مسلح نیست
وزن صندلی 10 کیلوگرم

پله مدل L

 

عنوان مشخصه واحد
ابعاد 120*35 سانتی متر
ضخامت 5 سانتی متر
مسلح نیست
وزن 65 کیلوگرم

 

آنتیک ۶ تکه- سنگ دکوراتیو

نمونه کار انجام شده