انتخاب برگه

پله بتنی

  پله تخت

پله تخت تسمه

 

عنوان مشخصه واحد
ابعاد ۱۲۰*۳۵ سانتی متر
ضخامت ۵ سانتی متر
مسلح نیست
وزن صندلی ۶۵ کیلوگرم
مالون- سنگ دکوراتیو
آنتیک ۶ تکه- سنگ دکوراتیو

زیر پله

 

عنوان مشخصه واحد
ابعاد ۱۲۰*۱۵ سانتی متر
ضخامت ۳ سانتی متر
مسلح نیست
وزن صندلی ۱۰ کیلوگرم

پله مدل L

 

عنوان مشخصه واحد
ابعاد ۱۲۰*۳۵ سانتی متر
ضخامت ۵ سانتی متر
مسلح نیست
وزن ۶۵ کیلوگرم

 

آنتیک ۶ تکه- سنگ دکوراتیو

نمونه کار انجام شده