انتخاب برگه

پله بتنی

در حال بارگذاری …

  پله تخت

پله تخت تسمه

 

عنوانمشخصهواحد
ابعاد120*35سانتی متر
ضخامت5سانتی متر
مسلحنیست
وزن صندلی65کیلوگرم
مالون- سنگ دکوراتیو

در حال بارگذاری …

زیر پله

 

عنوانمشخصهواحد
ابعاد120*15سانتی متر
ضخامت3سانتی متر
مسلحنیست
وزن صندلی10کیلوگرم

پله مدل L

 

عنوانمشخصهواحد
ابعاد120*35سانتی متر
ضخامت5سانتی متر
مسلحنیست
وزن65کیلوگرم

 

آنتیک ۶ تکه- سنگ دکوراتیو

نمونه کار انجام شده