همه فاکتورها و کمیت های مختلف را برای بررسی یک مصالح ساختمانی باید در نظر گرفت و مورد تحلیل قرار داد. همانطور که ما بر این تلاش بوده ایم که در رابطه با بتن الیافی همه عوامل مختلفی را که هر یک نشان دهنده بخشی از کارایی این محصول هستند مد نظر قرار دهیم. مثلا مقاومت کششی بتن الیافی که سعی کردیم در نوشته های پیشین کمی به آن ها بپردازیم و یا مقاومت نرمی یا انعطاف پذیری بتن الیافی که در حد چند نوشته به آن پرداختیم.

اما در نوشته قبلی راجع به “سختی” که یکی دیگر از کمیت های با اهمیت است، سخن گفتیم. در آن جا (“تعریف سختی بتن الیافی“) گفته شد، که برای اندازه گیری سختی هر قطعه میزان انرژی ای که آن جسم ی تواند جذب کند پیش از آن که از هم بگسلد را اندازه می گیریم. و هر اندازه این انرژی اندازه بیشتری داشته باشد به معنای سختی بیشتر آن قطعه است. و در مورد بتن الیافی نیز چنین گفته شد که افزودن الیاف می تواند تا حد خوبی سختی بتن الیافی را ارتقا بخشد.

محاسبه سختی بتن الیافی

شاخص سختی بر اساس سطحی که انحنای تغییر شکل بار بر روی آن اعمال می شود محاسبه می شود. و تا 1.8 میلی متر تقسیم بر سطح تا مقاومت ترک اولیه محاسبه می شود (حد نسبی). و در جدول بالا شاخص سختی محاسبه شده برای مخلوط های مختلف ارائه شده است. یعنی بر اساس انواع مختلف بتن الیافی بر اساس درصد متفاوتی که در آن ها بتن الیافی به کار رفته و بر مبنای دو نوع بتن الیافی که انحنادار باشند یا مستقیم، شاخص سختی آورده شده است.

همه قطعات که از بتن معمولی ساخته شده اند، پس از ایجاد اولین ترک، دچار شکست و گسست شده اند و بنابراین شاخص سختی برای آن دسته از قطعات بتن الیافی که در آن ها هیچ الیافی به کار نرفته است به عنوان مبنا یک در نظر گرفته شده است.

ولی هر چقدر میزان الیاف در ترکیبات بتن الیافی بالاتر می رود، مقدار سختی آن ها برای آن دسته که الیاف انحنادار دارند و آن دسته که الیاف مستقیم دارند، به ترتیب تا 19.9 و 16.9 افزایش یافته است. و در نهایت محاسبات نشان می دهد که میزان متوسط سختی برای آن دسته از انواع بتن الیافی که در آن ها از الیاف انحنادار استفاده شده 25 تا 65 درصد بیشتر از میزان متوسط سختی برای آن قطعات بتن الیافی است که در آن ها از الیاف مستقیم و بدون انحنا بهره گرفته شده است.

بنابر آنچه اظهار شد، در پنل های این محصول تا افزایش 2 درصد الیاف می توان انتظار افزایش سختی داشت. البته اگر بیش از این مقدار الیاف اضافه شود، سختی بتن الیافی تغییر خاصی نمی کند. بنابراین بیش از این حد برای افزایش سختی نیازی به افزودن الیاف به بتن الیافی نداریم. پس در این صورت می بینیم که میزان جذب انرژی بتن الیافی نسبت به یک قطعه معمولی در حدود 16 الی 20 برابر بیشتر از مقدار جذب انرژی بتن معمولی است.

برای محاسبات دقیق تر شما را به ارتباط با کارشناسان هنزا ارجاع می دهیم. هر چند دیدن صفحه جی اف آر سی GFRC هنزا نیز می تواند به شما در این زمینه کمک کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *