انتخاب برگه

پله بتنی

آنتیک ۶ تکه- سنگ دکوراتیو

زیر پله

 

عنوانمشخصهواحد
ابعاد120*15سانتی متر
ضخامت3سانتی متر
مسلحنیست
وزن صندلی10کیلوگرم

نمونه کار انجام شده