انتخاب برگه

پله بتنی

آنتیک ۶ تکه- سنگ دکوراتیو

زیر پله

 

عنوان مشخصه واحد
ابعاد ۱۲۰*۱۵ سانتی متر
ضخامت ۳ سانتی متر
مسلح نیست
وزن صندلی ۱۰ کیلوگرم

نمونه کار انجام شده