انتخاب برگه

پله بتنی

آنتیک ۶ تکه- سنگ دکوراتیو

زیر پله

 

عنوان مشخصه واحد
ابعاد 120*15 سانتی متر
ضخامت 3 سانتی متر
مسلح نیست
وزن صندلی 10 کیلوگرم

نمونه کار انجام شده