انتخاب برگه

تماس با ما

دفتر مرکزی

آدرس : تهران، نیاوران، ضلع شمالی کاخ نیاوران، خیابان پور ابتهاج، پلاک ۳۶۰، واحد ۷

تلفن تماس با ما: ۸۰-۲۲۸۲۵۰۷۸-۰۲۱

آدرس ایمیل : info@henza.net

کارخانه

آدرس : تهران، اشتهـــارد،شهــــرک صنعتی کوثـــــر، پنجم شرقی، پلاک ۱۴

فرم تماس

دفاتر فروش:

دفتر فروش مرکزی:

آدرس : تهران، نیاوران، ضلع شمالی کاخ نیاوران، خیابان پور ابتهاج، پلاک ۳۶۰، واحد ۷

تلفن: ٠٢١٢٢٨٢۵٠٧٨ الی ٨٠

تلفن همراه: ٠٩١٢۵٢٣٠٣١٩
تلفن همراه: ٠٩٣٠۴٠٠۴٨۵۶

دفتر فروش البرز:

آدرس: جاده ماهدشت اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر، انتهای خیابان پنجم شرقی، قطعه F14

تلفن: ٠٢۶٣٧٣۶١٣٠٠
٠٢۶٣٧٣۶١۴٠٠

تلفن همراه: ٠٩٣٩٣٨٠٩١۵٩